Tema hem: förord

Péter Tóth

Hemmet symboliserar det nära och det trygga, men är också de stora konflikternas skådeplats och orsaken till ångest – liksom barndomen är hemmet ett positivt laddat begrepp med en potentiell, mörk baksida. Hemmet är en utgångspunkt, en återvändsgränd, en minnenas reservoar, något som kan tas för givet men också betyda allt. Språkets alla hemrelaterade ord, från ”hemarbatare” via ”hemgift” och ”hemmablind” till ”hemöver”, bidrar till mångfalden av infallsvinklar. Denna mångtydighet kan ge mycket näring till tankearbete och kreativitet.

De texter och bilder som ingår detta första Kavitet-nummer tar sig an temat på olika sätt: några har tolkat hemmet i bild, andra i text. I texterna varvas personliga reflektioner med konstnärliga ambitioner, prosalyrik med essäistik. Foton och illustrationer visar hemmet i helt olika ljus: som trygg hamn, som oroväckande fasad, som en plats där livets drama utspelar sig. Varje medverkande har bidragit med en överton i hemmets totala klang. Min förhoppning är att vi tillsammans har åstadkommit ett ljud som dröjer sig kvar som en ringning i läsarens öra, och som kanske också kan ge ett eko.

Ett stort tack till alla medvarkande, och till alla som har hjälpt mig med tips och kommentarer under arbetets gång!

Péter