Institutionen, det tillfälliga hemmet

Lisa Möller

Som sjuksköterskestudent har jag träffat på två sorters tillfälliga boenden då jag har haft min praktik; på Sahlgrenska sjukhuset och på häktet i Göteborg. När man är inlagd på sjukhuset är ens sjukhussäng och området kring sängen ens tillfälliga hem. På häktet hade jag min psykiatriplacering och där träffade jag människor som just då hade sitt hem på häktet, detta tillfälliga hem kunde vara under någon vecka upp till nästan två år, som den som hade varit där längst.

Sjukhuset som ett tillfälligt hem kan liksom häktet kännas som ett fängelse, att man själv inte kan styra sin vardag och vad man ska göra. Sjukhussängen har kallats för institution då den är så rotad i hälso- sjukvården, både hos personal och patienter, som en plats där man som patient måste ligga lydigt och vänta på läkaren och ronden. Som patient blir man på detta sätt lätt passiv och inaktiv och vi som personal förväntar oss fortfarande att våra patienter ska ligga i sina sängar och vänta på oss när vi kommer.

Som sjuksköterska ser man hälsorisker med vissa typer av boende. På häktet fanns det många hälsorisker, både psykiskt och fysiskt som jag kunde urskilja. Som sjuksköterska lyder man under hälso- och sjukvårdslagen men på häktet är Kriminalvårdens ord lag, och säkerheten går före allt annat. Brist på fysisk aktivitet innebär många hälsorisker och på häktet i Göteborg är den fysiska aktiviteten begränsad till ca 30 min promenad per dag som är frivillig, resten av dygnet sitter de flesta, eller ligger, på sin säng.

Under sjuksköterskeutbildningen lär vi oss att betrakta sjukhussängen som patientens egen sfär och att den ska respekteras, vi måste t.ex. fråga om lov innan vi sätter oss i patientens säng och alltid knacka på dörren innan vi går in till en patient. En institution innebär en asymmetri mellan parter och att parterna har olika rättigheter och skyldigheter. Tyvärr innebär detta att det ändå fortfarande finns en föreställning om patientens skyldighet och vårdpersonalens rättighet att ta över patientens personliga sfär och tillfälliga hem.

På häktet överskrids mycket av det vi lär oss som blivande sjuksköterskor. Häktet som institution innebär ännu mer skyldigheter och färre rättigheter för den häktade än på sjukhuset. Kriminalvården har mycket att lära av sjuksköterskan när det gäller betydelsen av att känna trygghet, integritet och respekt, för vårt välbefinnande.